بستن
FA EN

طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی در حال انجام

  • دکتر محمدحسن لقمانی: سنتز نانو ذرات پلیمری قالب مولکولی جهت استخراج اوژنول از عصاره میخک و بکارگیری آن به عنوان نانو حامل دارویی

 

  • دکتر یاسر بهاری: تاثیر نانو اکسید گرافن (GO) روی خواص فیزیکی و ویسکوالاستیک پلیمر هیبریدی کیتوسان پلی وینیل پیرولیدون

 

  • دکتر آرش منتظری: سنتز و بررسی خواص زیست سازگاری برون تن Invitro نانو کامپوزیت کیتوسان پلی وینیل پیرولیدون تقویت شده با نانو لوله های کربنی دو جداره DWCNT