بستن
FA EN

درباره نهاد

 

لزوم توسعه پایدار فناوری‌ نانو منوط به مشارکت همه گروه‌های ذی نفع در عرصه توسعه این فناوری است. لذا طراحی فعالیت‌های منسجم ترویجی در ابعاد آموزشی و پژوهشی برای گروه‌های مختلف ذی‌نفع می تواند منجر به ارتقای کیفی و کمی سطوح مختلف این فناوری شود.

بدین منظور با توجه به پتانسیل دانشگاه گیلان از لحاظ اساتید و دانشجویان فعال در حوزه نانوفناوری، با پیگیری های لازم نهاد ترویجی نانوفناوری دانشگاه گیلان در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۵ موافقت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را اخذ و مورد حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قرار گرفت.