بستن
FA EN

***هجدهمین دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو***

***هجدهمین دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو***


***هجدهمین دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو***

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هجدهمین دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو را برگزار می نماید. در طول سه روز دوره علاوه برکارگاه های آموزشی مسابقه کسب و کار هم برگزار خواهد شد و به گروه های برتر جوایز ارزنده و گرنت آزمایشگاهی از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اهدا خواهدشد.

قابل ذکر است که گواهی پایان دوره از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و سازمان فنی و حرفه ای کشور اعطا خواهد شد.

نام دوستانی که عملکرد بهتری در دوره دارند به ستاد اعلام خواهد شد و پس از انجام مصاحبه ، نام آن ها در سیستم ثبت می شود و می توانند از امکانات ویژه ی ستاد توسعه ی فناوری نانو همچون "حمایت مالی از کلیه ی طرح ها " استفاده کنند .

ستادویژه توسعه فناوری نانو در حال ایجاد یک بانک اطلاعات کامل از استعداد های نانوی سرتاسر کشور می باشد. این دوره یکی از دوره هایی است که استعدادها شناسایی می شوند. در حال حاضر ستاد از افرادی که پایان نامه یا مقاله در زمینه ی فناوری نانو داشته باشند حمایت می کند.

اسامی افرادی که از طریق نهاد ترویجی نانو دانشگاه گیلان در این دوره شرکت کرده و عملکرد بهتری داشته باشند از طریق نهاد ترویجی دانشگاه گیلان به ستاد معرفی شده و در بانک اطلاعاتی ستاد ثبت شده و جدا از پایان نامه و مقاله برای بقیه ی طرح های خود نیز می توانند حمایت مالی دریافت کنند.

دانلود پوستر