بستن
FA EN AR RU FR

یک مجله فناوری نانو از ایران در ISI نمایه شد

یک مجله فناوری نانو از ایران در ISI نمایه شد


یک مجله فناوری نانو از ایران در ISI نمایه شد

مجله  Journal of Nanostructure in Chemistry که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس منتشر می شود از ابتدای سال ۲۰۱۶ در سایت Thomson Reuters و نمایه ESCI پذیرفته و نمایه شد. مجله JNSC از سال ۲۰۱۰   شروع به فعالیت کرده و از سال ۲۰۱۲ توسط انتشارات Springer منتشر می شود. تاکنون ۲۲۰ مقاله  به صورت Review ،Original و... از دانشگاه‌های معتبر ایرانی و خارجی در این مجله چاپ شده است که ۶۰ درصد از آنها مربوط به محققان خارجی است. نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index به عنوان یک نمایه جدید در پایگاه ISI-Web of Science Core Collection در سال ۲۰۱۵ معرفی  شده است. عنوان و چکیده مقالات منتشرشده در مجلات نمایه ESCI در پایگاه ISI Web of Science قابل جستجو، بازیابی و مشاهده است و این مقالات دارای اعتبار و ارزش مقاله ISI Web of Science خواهند بود. براساس آیین‌نامه حمایت تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، به نویسندگان مقالات فناوری نانوی چاپ شده در مجله JNSC با توجه به نمایه شدن آن در ESCI، مبلغ  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان حایت تشویقی تعلق می‌گیرد. لینک دسترسی به مجله