بستن
FA EN AR RU FR CHI

طرح های پژوهشی در دست انجام

طرح های پژوهشی در دست انجام


طرح های پژوهشی در دست انجام

دکتر محمدحسن لقمانی: سنتز نانو ذرات پلیمری قالب مولکولی جهت استخراج اوژنول از عصاره میخک و بکارگیری آن به عنوان نانو حامل دارویی

دکتر یاسر بهاری: تاثیر نانو اکسید گرافن (GO) روی خواص فیزیکی و ویسکوالاستیک پلیمر هیبریدی کیتوسان پلی وینیل پیرولیدون

دکتر آرش منتظری: سنتز و بررسی خواص زیست سازگاری برون تن Invitro نانو کامپوزیت کیتوسان پلی وینیل پیروليدون تقویت شده با نانو لوله های کربنی دو جداره DWCNT