بستن
FA EN

برگزاری سلسله کارگاه های ترویجی و آموزشی نانوفناوری

برگزاری سلسله کارگاه های ترویجی و آموزشی نانوفناوری


برگزاری سلسله کارگاه های ترویجی و آموزشی نانوفناوری

نهاد ترویجی نانوفناوری دانشگاه گیلان با همکاری انجمن نانوفناوری استان گیلان برگزار می‌کند:

سلسله کارگاه های ترویجی و آموزشی نانوفناوری

در راستای ارتقا سطح علمی شرکت کنندگان در نهمین مسابقه ملی نانو، نهاد ترویجی نانوفناوی دانشگاه گیلان، برگزاری  سلسله کارگاه های آموزشی در چندین دانشکده مختلف در نظر گرفته است.

متقاضیان می‌توانند جهت ثبت نام با شماره  09365530352عرفان زارع، تماس حاصل نمایند.